The Lavender Hill Community Service Centre is open on Monday, Wednesday and Friday.

Lavender Hill VGK Kerk

Agtergrond

Die Nederduits Gereformeerde Sendingkerk van Lavender Hill is amptelik gestig en ingewy op 10 Junie 1988. Die behoefte vir n eie kerk vir die lidmate van Lavender Hill het in Steenberg ontstaan. Nadat die nuwe gebou deur die lidmate van Lavender Hill ontvang was, was daar verskeie uitdagings waarmee die nuwe kerkraad gekonfofronteer was. Die VGK Lavender Hill vier tans sy 30 ste bestaans jaar.

Tans is Ds Arendse en sy vrou Portia die leiers.

Die gemeentskap diens sentrum fokus op die ouer persoon in die gemeentskap, dus by Lavender Hill VGK kerk waar ons die dienste aanbied vir ons ouer persone